MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, speelt een belangrijke rol in de promotionele producten branche. Veel bedrijven in de sector onderschrijven reeds de PPP Code of Conduct. Als eerste onderneming in de branche hebben wij ons MVO-beleid nu geformaliseerd via de norm ISO 26000:2010.

ISO 26000:2010 is een breed opgezette internationale norm die richtlijnen geeft voor álle MVO-thema’s. Deze thema’s betreffen mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zakendoen, consumenten-aangelegenheden en betrokkenheid bij de gemeenschap. Deels hebben deze thema’s betrekking op de werkzaamheden van toeleveranciers, deels op de afnemers. Alle thema’s zijn geïnventariseerd en per thema zijn concrete doelstellingen geformaliseerd. Een deel van die doelstellingen is op dit moment al bereikt, bijvoorbeeld inzake productveiligheid: 99% van onze producten heeft inmiddels Europese productcertificering. Voor het behalen van andere gestelde doelen (bijvoorbeeld op het gebied van milieu) zijn concrete actieplannen ontwikkeld die reeds in uitvoering zijn genomen.

Giving Europe heeft bewust voor ISO 26000:2010 gekozen omdat met deze norm alle MVO-gerelateerde onderwerpen aan bod komen en bovendien in hun onderlinge samenhang behandeld worden. Andere normen en codes die van belang zijn voor ons, zoals de SA 8000 audits die wij uitvoeren bij toeleveranciers in landen als China en India, maken integraal deel uit van de ISO 26000:2010 werkdocumenten. Hierdoor kan op een praktische en goed hanteerbare wijze vorm gegeven worden aan het MVO-beleid.

Voor onze afnemers vormt ISO 26000:2010 de garantie dat de ingekochte producten onder maatschappelijk aanvaardbare condities worden geleverd, of het nu om de productie gaat of om de gehanteerde verkoopvoorwaarden.

Een toelichting op dit werkdocument kunt u hier vinden!

 

WET- EN REGELGEVING


Het beleid van Giving Europe is om alle wet- en regelgeving, die van toepassing is op de productveiligheid, na te leven. Wat dacht u van RoHS, REACH, WEEE, CE-certificaat, Cadmium, Toy-safety regulations etc.? Zomaar een greep uit de wet- en regelgeving die van invloed is op promotionele artikelen. Wij controleren alles voor u, grondig!
 

Meer over wet- en regelgeving