Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van Giving Europe B.V.

Ondanks het feit dat Giving Europe B.V. de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op de website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Giving Europe B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Giving Europe B.V. opgenomen informatie.

De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Hoewel Giving Europe B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Giving Europe B.V. niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Onze website bevat links naar andere sites die niet door Giving Europe B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Giving Europe B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Giving Europe B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Levering van onze promotionele artikelen geschiedt alleen onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden via onze contactpagina zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen.