Op alle teksten en afbeeldingen op Givingeurope.com rust het copyright bij Giving Europe B.V. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Giving Europe B.V., materiaal dat zich op de Giving Europe B.V. websites bevindt, of dat op een met de Giving Europe B.V. websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.

Indien u vragen heeft over de Copyright van Givingeurope.com, dan kunt dit melden via onze contactpagina.